เสาเข็ม

 

 

เสาเข็มไอ 0.15, ไอ 0.15

 

เสาเข็มไอ 0.15x0.15 

 

พื้นที่หน้าตัด (cm2) :  137
น้ำหนัก (kg/m) 33
รับน้ำหนักปลอดภัย (TON) 2-5
เสาเข็มเหลี่ยม 0.15, เหลี่ยม 15

 เสาเข็มเหลี่ยม 0.15x0.15

 

พื้นที่หน้าตัด (cm2) :  225
น้ำหนัก (kg/m) 54
รับน้ำหนักปลอดภัย (TON) 5-10
 เสาเข็มไอ 0.18, ไอ 18

เสาเข็มไอ 0.18x0.18 

 

พื้นที่หน้าตัด (cm2) :  216
น้ำหนัก (kg/m) 52
รับน้ำหนักปลอดภัย (TON) 6-15
 เสาเข็มเหลี่ยม 0.18, เหลี่ยม 18

เสาเข็มเหลี่ยม 0.18x0.18

 

พื้นที่หน้าตัด (cm2) :  324
น้ำหนัก (kg/m) 78
รับน้ำหนักปลอดภัย (TON) 15-25

 

เสาเข็มไอ 0.22, ไอ 22

เสาเข็มไอ  0.22x0.22

 

พื้นที่หน้าตัด (cm2) :  344
น้ำหนัก (kg/m) 93
รับน้ำหนักปลอดภัย (TON) 20-25
 เสาเข็มเหลี่ยม 0.22, เหลี่ยม 22

เสาเข็มเหลี่ยม 0.22x0.22

 

พื้นที่หน้าตัด (cm2) :  484
น้ำหนัก (kg/m) 116
รับน้ำหนักปลอดภัย (TON) 25-30

 

เสาเข็มไอ 0.26, ไอ 26

 เสาเข็มไอ 0.26x0.26

 

พื้นที่หน้าตัด (cm2) :  460
น้ำหนัก (kg/m) 110.4
รับน้ำหนักปลอดภัย (TON) 30-35
 เสาเข็มเหลี่ยม 0.26, เหลี่ยม 26

เสาเข็มเหลี่ยม 0.26x0.26

 

พื้นที่หน้าตัด (cm2) :  676
น้ำหนัก (kg/m) 162
รับน้ำหนักปลอดภัย (TON) 30-40
 เสาเข็มไอ 0.30, ไอ 30

เสาเข็มไอ 0.30x0.30 

 

พื้นที่หน้าตัด (cm2) :  600
น้ำหนัก (kg/m) 157
รับน้ำหนักปลอดภัย (TON) 40-45
 เสาเข็มเหลี่ยม 0.30, เหลี่ยม 30


เสาเข็มเหลี่ยม 0.30x0.30

 

พื้นที่หน้าตัด (cm2) :  900
น้ำหนัก (kg/m) 216
รับน้ำหนักปลอดภัย (TON) 40-50
 เสาเข็มไอ 0.35, ไอ 35

เสาเข็มไอ 0.35x0.35 

 

พื้นที่หน้าตัด (cm2) :  880
น้ำหนัก (kg/m) 210
รับน้ำหนักปลอดภัย (TON) 50-55
 เสาเข็มเหลี่ยม 0.35, เหลี่ยม 35


เสาเข็มเหลี่ยม 0.35x0.35

 

พื้นที่หน้าตัด (cm2) :  1,225
น้ำหนัก (kg/m) 294
รับน้ำหนักปลอดภัย (TON) 50-60
 เสาเข็มไอ 0.40, ไอ 40

เสาเข็มไอ 0.40x0.40 

 

พื้นที่หน้าตัด (cm2) :  1,240
น้ำหนัก (kg/m) 297
รับน้ำหนักปลอดภัย (TON) 60-70
 เสาเข็มเหลี่ยม 0.40, เหลี่ยม 40


เสาเข็มเหลี่ยม 0.40x0.40

 

พื้นที่หน้าตัด (cm2) :  1,600
น้ำหนัก (kg/m) 384
รับน้ำหนักปลอดภัย (TON) 80-90
 


                                                                                                  **หมายเหตุ การคำนวณดังกล่าวเป็นเพียงแบบจำลองการคำนวณตามสเปคมาตรฐานเท่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละกรณี


Visitors: 36,782